Darmowa Dostawa

s

Nota Prawna

Informacje Prawne

  • Właściciel: Victor Charlot - jednoosobowa działalność gospodarcza
  • Adres: Rue du Coudrier 17
  • Kod pocztowy: 5001
  • Miasto: Namur
  • Kraj : Belgia
  • Numer telefonu: +32 495 87 28 85
  • Numer firmy : BE0745. 899. 316
  • Numer VAT: 0745. 899. 316
Odpowiedzialny za publikację: Victor Charlot, info@krolestwo-jednorozca.pl
Gospodarz: Shopify Inc - 126 York St. Ottawa, ON K1N 5T5, Kanada

Informacja o ochronie prywatności


"Królestwo Jednorożca™ będzie traktować podane przez Państwa dane osobowe z najwyższą starannością. Królestwo Jednorożca™ będzie traktować te informacje jako poufne i wykorzysta je wyłącznie do celów, dla których zostały przekazane. Informacje te mogą być przechowywane w jednej lub kilku bazach danych Królestwa Jednorożca™ i nie będą ujawniane osobom trzecim bez zgody osoby, której dane dotyczą. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania w dowolnym momencie."

Zastrzeżenia


Królestwo Jednorożca™ nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie uszkodzenie sprzętu użytkownika poprzez uzyskanie dostępu do strony Królestwo Jednorożca™ .se, które jest spowodowane przez sprzęt nie spełniający określonych specyfikacji, błąd lub niekompatybilność.

Królestwo Jednorożca™ nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie (np. utratę rynków lub możliwości) wynikające z korzystania ze strony https://krolestwo-jednorozca.pl.

Użytkownicy mają dostęp do obszarów interaktywnych (możliwość zadawania pytań w dziale kontaktowym). Królestwo Jednorożca™ zastrzega sobie prawo do usuwania bez uprzedzenia wszelkich treści zamieszczonych w tym obszarze, które naruszają przepisy obowiązujące w Belgii, w szczególności przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Królestwo Jednorożca™ zastrzega sobie również prawo, w stosownych przypadkach, do pociągnięcia użytkownika do odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej, w szczególności za wiadomości o charakterze rasistowskim, obraźliwym, oszczerczym lub pornograficznym, niezależnie od użytego medium (tekst, zdjęcie itp.).

Objaśnienia dotyczące plików cookie

Wykorzystanie plików cookie

Chcielibyśmy poinformować użytkowników tej strony internetowej o stosowaniu plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku twardym komputera przez osoby odwiedzające witrynę internetową. Zawierają one informacje, np. o preferencjach językowych odwiedzającego, dzięki czemu nie musi on ponownie wprowadzać tych informacji przy następnej wizycie na stronie. Niektóre pliki cookie zapewniają graficzną prezentację witryny, inne - prawidłowe działanie aplikacji w witrynie. Inne służą do zbierania danych statystycznych o odwiedzających, co umożliwia nam ulepszanie naszej witryny w przyszłości.

Użytkownik może zablokować pliki cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki. Informacje na ten temat można znaleźć w funkcji pomocy przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że w przypadku wyłączenia obsługi plików cookie niektóre elementy graficzne mogą nie wyglądać prawidłowo lub korzystanie z niektórych programów może być niemożliwe.

Kontynuując korzystanie z tej witryny bez zablokowania plików cookie w ustawieniach przeglądarki, użytkownik akceptuje ich użycie.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookie zainstalowane na swoim komputerze lub urządzeniu mobilnym. "

Zakres produktów i/lub usług online:

Oferowane produkty: Odzież i akcesoria dla dzieci
Cena: XX €.
Sprzedaż internetowa:
Adres kontaktowy: info@krolestwo-jednorozca.pl
Wysyłka koszty wysyłki : patrz FAQ
Metody płatności : karta kredytowa, P24, paypal

KLAUZULA OKRESU MOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA OD UMOWY/PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DLA KONSUMENTÓW)

Instrukcje dotyczące prawa do odstąpienia od umowy w Kodeksie Prawa Gospodarczego

W przypadku "sprzedaży na odległość" lub "umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa", konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn w ciągu czternastu dni.

Ustawa wyraźnie wymienia jednak szereg wyjątków, w których prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania, a mianowicie / między innymi (proszę ograniczyć wyliczenie do przypadków, które dotyczą Państwa firmy):

1° umów o świadczenie usług po całkowitym wykonaniu usługi, jeżeli świadczenie zostało rozpoczęte za uprzednią wyraźną zgodą konsumenta, który przyjął również do wiadomości, że utraci prawo do odstąpienia od umowy po całkowitym wykonaniu umowy przez przedsiębiorcę;

2° dostawa towarów lub usług, których cena zależy od wahań na rynku finansowym, na które przedsiębiorstwo nie ma wpływu i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia od umowy

3° dostawa towarów wykonanych według specyfikacji konsumenta lub wyraźnie spersonalizowanych;

4° dostawa towarów, które mogą ulec szybkiemu zepsuciu lub przeterminowaniu

5. dostarczanie zapieczętowanych towarów, których nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę i które zostały rozpieczętowane przez konsumenta po dostarczeniu.

6) dostawy towarów, które po dostarczeniu są z natury rzeczy nierozerwalnie połączone z innymi artykułami

7. dostawa napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona w momencie zawierania umowy sprzedaży, których dostawa może nastąpić dopiero po 30 dniach i których rzeczywista wartość zależy od wahań na rynku, na które przedsiębiorstwo nie ma wpływu.

8° umów, w których konsument wyraźnie poprosił spółkę o odwiedzenie go w celu wykonania pilnych prac konserwacyjnych lub naprawczych. Jeżeli przy okazji tej wizyty przedsiębiorca świadczy usługi dodatkowe w stosunku do wyraźnie zamówionych przez konsumenta lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do konserwacji lub naprawy, prawo odstąpienia od umowy ma zastosowanie do tych dodatkowych usług lub towarów;

9. dostarczanie zapieczętowanych nagrań audio lub wideo lub zapieczętowanego oprogramowania komputerowego, które zostały odpieczętowane po dostarczeniu.

10° dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umów o prenumeratę takich publikacji

11° umowy zawarte w drodze aukcji publicznej;

12° świadczenie usług zakwaterowania innych niż do celów mieszkalnych, transport towarów, wynajem samochodów, catering lub usługi związane z rekreacją, jeśli umowa przewiduje konkretną datę lub okres wykonania;

13° dostarczanie treści cyfrowych, które nie zostały dostarczone na materialnym nośniku, jeżeli ich wykonywanie rozpoczęło się za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta, który przyjął również do wiadomości, że utraci w ten sposób prawo do odstąpienia od umowy

14° zamówienia na budowę nowych budynków i znaczącą przebudowę istniejących budynków.

W przypadkach, w których przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, okres odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia... Wstaw jeden z następujących fragmentów w cudzysłowie:

w przypadku umowy o świadczenie usług lub umowy o dostawę wody, gazu lub energii elektrycznej, jeżeli nie są one dostarczane w określonej objętości lub ilości, centralnego ogrzewania lub treści cyfrowych niedostarczanych na trwałym nośniku: "w momencie zawarcia umowy" ;

w przypadku umowy sprzedaży: "gdy Ty lub osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wyznaczona przez Ciebie, wejdziecie w fizyczne posiadanie towarów";

w przypadku umowy dotyczącej kilku towarów zamówionych przez konsumenta w jednym zamówieniu i gdy towary są dostarczane osobno: "gdy Państwo lub osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa, wejdzie w fizyczne posiadanie ostatniego towaru";

w przypadku umowy na dostawę towarów w kilku partiach lub sztukach: "gdy Kontrahent lub osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wyznaczona przez Kontrahenta, wejdzie w fizyczne posiadanie ostatniej partii lub sztuki";

w przypadku umowy o regularną dostawę towarów w określonym czasie: "gdy Kontrahent lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kontrahenta wejdzie w fizyczne posiadanie pierwszego towaru";

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Wstawić swoje imię i nazwisko, adres geograficzny oraz, jeśli to możliwe, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Można skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Opcjonalnie, jeżeli dają Państwo konsumentowi możliwość wypełnienia i przesłania informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na Państwa stronie internetowej, proszę umieścić następujący tekst: "Mogą Państwo również wypełnić i przesłać wzór formularza odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie na naszej stronie internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).

Aby okres odstąpienia od umowy był przestrzegany, wystarczy, aby wysłali Państwo informację o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy przed upływem tego okresu.

Skutki wycofania się z rynku

Refundacja

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrałeś sposób dostawy inny niż tańszy standardowy sposób dostawy oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takiej samej metody płatności, jakiej użyto do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inną metodę; w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych kosztów w związku z tym zwrotem.

Dodaj, chyba że jest to umowa sprzedaży, w której oferujesz odbiór towarów w przypadku odstąpienia od umowy: "Możemy odroczyć zwrot pieniędzy do czasu otrzymania przez nas towarów lub dostarczenia przez Ciebie dowodu ich wysłania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Powrót

"Towary należy zwrócić do nas lub do .... [proszę wpisać imię i nazwisko oraz adres geograficzny, jeśli dotyczy, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru towarów] bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin ten uważa się za dotrzymany, jeśli towary zostaną zwrócone przed upływem tego czternastodniowego terminu.

Lub ewentualnie: "Odbierzemy towar".

Alternatywnie: "Poniesiemy koszty zwrotu towarów";

Alternatywnie: "Musisz ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów";

Jeżeli w przypadku umowy zawieranej na odległość nie zaproponujesz pokrycia kosztów zwrotu towarów, a towary, ze względu na swój charakter, nie mogą zostać w normalny sposób odesłane pocztą: "Będziesz musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów, ... EUR [wpisać kwotę]"; lub, jeśli kosztów zwrotu towaru nie można w sposób racjonalny obliczyć z wyprzedzeniem: "Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Koszty te szacuje się na maksymalnie ok. EUR [wpisać kwotę]"; lub

Jeżeli, w przypadku umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa, towary, ze względu na swój charakter, nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą i zostały dostarczone do miejsca zamieszkania konsumenta w momencie zawarcia umowy: "Odbierzemy towary na własny koszt", oraz

"Kontrahent ponosi odpowiedzialność wyłącznie za utratę wartości towarów wynikającą z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i prawidłowego funkcjonowania towarów.

W przypadku zamówienia na świadczenie usług lub dostawę wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one pakowane w określonej objętości lub w określonej ilości, lub dostawę energii cieplnej za pomocą sieci ciepłowniczej, dodaje się tekst w brzmieniu "Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług lub dostarczania wody/gazu/energii elektrycznej/ogrzewania miejskiego [niepotrzebne skreślić] w okresie odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do tego, co zostało Państwu dostarczone do chwili, w której poinformowali nas Państwo o swoim odstąpieniu od niniejszej umowy, w odniesieniu do całości usług świadczonych na podstawie umowy. "

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(Prosimy o wypełnienie i odesłanie tego formularza tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Do wiadomości [wstawić nazwę, adres oraz, jeśli są dostępne, numer faksu i adres e-mail] :

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży poniższych towarów (*)/usług (*).

Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)

Nazwa konsumenta(ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku zgłoszenia w formie papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Twój koszyk jest obecnie pusty.

Dlaczego nie spróbować jednego z tych produktów ?

Kontynuuj zakupy