Darmowa Dostawa

s

Ogólne Warunki Sprzedaży

----

PRZEGLĄD

Niniejsza strona internetowa jest prowadzona przez Królestwo Jednorożca. Na tej stronie terminy "my", "nas" i "nasz" odnoszą się do Królestwa Jednorożca. Królestwo Jednorożca udostępnia niniejszą stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem zaakceptowania przez Ciebie wszystkich warunków, zasad i uwag określonych w niniejszym dokumencie.

Odwiedzając tę stronę i/lub kupując jeden z naszych produktów, angażujesz się w naszą "Usługę" i zgadzasz się na przestrzeganie następujących warunków ("Warunki", "Warunki", "Warunki"), w tym wszelkich dodatkowych warunków, zasad i polityk, o których mowa w niniejszym dokumencie i/lub dostępnych poprzez hiperłącze. Niniejsze Warunki sprzedaży i użytkowania dotyczą wszystkich użytkowników tej Witryny, w tym między innymi użytkowników, którzy przeglądają Witrynę, są sprzedawcami, klientami, handlowcami i / lub współtwórcami treści.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Sprzedaży i Użytkowania przed uzyskaniem dostępu lub korzystaniem z naszej strony internetowej. Uzyskując dostęp lub korzystając z jakiejkolwiek części tej strony, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki tej umowy, nie powinieneś wchodzić na stronę internetową lub korzystać z usług na niej oferowanych. Jeśli niniejsze Warunki sprzedaży i użytkowania są uważane za ofertę, jej przyjęcie jest wyraźnie ograniczone do niniejszych Warunków sprzedaży i użytkowania.

Wszystkie nowe funkcje i narzędzia, które zostaną dodane do tego sklepu w przyszłości, będą również podlegać niniejszym Warunkom użytkowania. Z najnowszą wersją Warunków użytkowania można zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszego Regulaminu poprzez publikację aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest regularne sprawdzanie tej strony w celu sprawdzenia, czy zostały wprowadzone jakiekolwiek zmiany. Dalsze korzystanie lub dostęp do strony internetowej po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

Nasz sklep jest hostowany na Shopify Inc. Zapewniają nam platformę e-commerce, która pozwala nam sprzedawać nasze produkty i usługi do Ciebie.

ARTYKUŁ 1 - WARUNKI KORZYSTANIA Z NASZEGO SKLEPU INTERNETOWEGO

Akceptując niniejsze Warunki sprzedaży i użytkowania, oświadczasz, że osiągnąłeś pełnoletność w swoim kraju, stanie lub prowincji zamieszkania, i że udzieliłeś nam zgody na umożliwienie osobom niepełnoletnim pod Twoją opieką korzystania z tej strony internetowej.

Korzystanie z naszych produktów do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów jest zabronione, a także nie wolno Ci, korzystając z Serwisu, naruszać przepisów prawa obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym, ale nie wyłącznie, przepisów dotyczących praw autorskich).

Nie wolno przesyłać żadnych robaków, wirusów ani innych kodów o charakterze destrukcyjnym.

Jakiekolwiek naruszenie lub pogwałcenie niniejszych Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług.

ARTYKUŁ 2 - OGÓLNE ZASADY I WARUNKI

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy dostępu do usług dowolnej osobie w dowolnym momencie, z dowolnego powodu.

Użytkownik rozumie, że jego treści (z wyjątkiem informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane w postaci niezaszyfrowanej, co obejmuje (a) transmisje przez różne sieci; oraz (b) zmiany mające na celu dostosowanie do wymagań technicznych dotyczących sieci lub urządzeń łączących. Informacje o kartach kredytowych są zawsze szyfrowane podczas transmisji przez sieci.

Użytkownik zobowiązuje się nie reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać lub wykorzystywać jakiejkolwiek części Usługi lub korzystania z Usługi, lub jakiegokolwiek dostępu lub kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest Usługa, bez naszej uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody.

Nagłówki użyte w niniejszej Umowie zostały zamieszczone dla wygody Użytkownika i nie ograniczają ani nie wpływają na niniejsze Warunki.

ARTYKUŁ 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje dostępne na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Zawartość tej strony jest udostępniana wyłącznie w celach informacyjnych i nie powinna być jedynym źródłem informacji do podejmowania decyzji bez uprzedniego skonsultowania się z bardziej dokładnymi, kompletnymi i aktualnymi źródłami informacji. Jeśli zdecydujesz się polegać na treści prezentowanej na tej stronie, robisz to na własne ryzyko.

Niniejsza strona może zawierać pewne wcześniejsze informacje. Takie wcześniejsze informacje, ze względu na swój charakter, nie są aktualne i są podawane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości tej strony w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania informacji na naszej stronie. Użytkownik zgadza się, że jest odpowiedzialny za monitorowanie zmian w naszej witrynie.

ARTYKUŁ 4 - ZMIANY W USŁUGACH I CENACH

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub zaprzestania świadczenia Usługi (oraz każdej jej części lub treści) w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

ARTYKUŁ 5 - PRODUKTY LUB USŁUGI (JEŚLI DOTYCZY)

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online na naszej stronie internetowej. Te produkty lub usługi mogą być dostępne w ograniczonych ilościach i mogą być zwrócone lub wymienione tylko zgodnie z naszą Polityką Zwrotów.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej przedstawić kolory i obrazy naszych produktów, które pojawiają się w naszym sklepie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlanie kolorów na ekranie komputera będzie dokładne.

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub usług dowolnej osobie w dowolnym obszarze geograficznym lub jurysdykcji. Możemy korzystać z tego prawa w poszczególnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości produktów lub usług, które oferujemy. Wszystkie opisy produktów i ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania oferowania danego produktu w dowolnym momencie. Wszelkie oferty usług lub produktów na tej stronie są nieważne tam, gdzie jest to zabronione przez prawo.

Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych towarów uzyskanych lub zakupionych przez użytkownika spełni jego oczekiwania, ani nie gwarantujemy, że jakiekolwiek błędy w Serwisie zostaną poprawione.

ARTYKUŁ 6 - DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI ROZLICZENIOWYCH I DOTYCZĄCYCH KONTA

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia złożonego przez Użytkownika. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub z tego samego konta klienta, karty kredytowej i/lub zamówień, które wykorzystują ten sam adres rozliczeniowy i/lub wysyłkowy. W przypadku zmiany lub anulowania zamówienia, możemy próbować powiadomić użytkownika, kontaktując się z nim na adres e-mail i/lub adres rozliczeniowy/numer telefonu podany w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazu zamówień, które, w naszej wyłącznej ocenie, mogą wyglądać na zamówienia od handlowców, sprzedawców lub dystrybutorów.

Użytkownik zobowiązuje się do zapewnienia aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji o zamówieniu i koncie dla wszystkich zamówień złożonych za pośrednictwem naszego sklepu. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego aktualizowania konta i innych informacji, w tym adresu e-mail, numerów kart kredytowych i dat ważności, abyśmy mogli zrealizować transakcje i skontaktować się z użytkownikiem w razie potrzeby.

Więcej szczegółów można znaleźć w naszej Polityce zwrotów.

ARTYKUŁ 7 - NARZĘDZIA OPCJONALNE

Możemy zapewnić Państwu dostęp do narzędzi stron trzecich, nad którymi nie mamy nadzoru, kontroli ani wpływu.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi na zasadzie "tak jak jest" i "tak jak są dostępne", bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez żadnego zatwierdzenia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności prawnej wynikającej z lub związanej z korzystaniem z tych opcjonalnych narzędzi stron trzecich.

Jeśli korzystasz z opcjonalnych narzędzi oferowanych na Stronie, robisz to na własne ryzyko i według własnego uznania, i powinieneś zapoznać się z warunkami, na jakich takie narzędzia są oferowane przez odpowiednich sprzedawców będących stronami trzecimi.

Możemy również oferować nowe usługi i/lub funkcje na naszej stronie (w tym nowe narzędzia i zasoby) w przyszłości. Te nowe funkcje i usługi będą również podlegać niniejszym Warunkom sprzedaży i użytkowania.

ARTYKUŁ 8 - ŁĄCZA DO STRON TRZECICH

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszego Serwisu mogą zawierać materiały pochodzące od osób trzecich.

Linki osób trzecich znajdujące się na tej stronie mogą przekierowywać użytkownika do stron internetowych osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie jesteśmy zobowiązani do sprawdzania ani oceniania zawartości lub dokładności takich stron i nie gwarantujemy ani nie ponosimy odpowiedzialności za żadne treści, strony internetowe, produkty, usługi lub inne materiały dostępne na lub z takich stron osób trzecich.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub uszkodzenia w związku z zakupem lub korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji przeprowadzanych w związku z tymi witrynami osób trzecich. Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami i praktykami stosowanymi przez strony trzecie i upewnienie się, że są one zrozumiałe przed dokonaniem jakiejkolwiek transakcji. Wszelkie skargi, roszczenia, obawy lub pytania dotyczące produktów tych stron trzecich należy kierować do tychże stron trzecich.

ARTYKUŁ 9 - KOMENTARZE, SUGESTIE I INNE PROPOZYCJE UŻYTKOWNIKÓW

Jeśli na naszą prośbę prześlesz określone treści (na przykład, aby wziąć udział w konkursach) lub jeśli bez naszej prośby prześlesz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, czy w inny sposób (zwane łącznie "Komentarzami"), udzielasz nam prawa, w dowolnym czasie i bez ograniczeń, do edycji, kopiowania, publikowania, rozpowszechniania, tłumaczenia i wykorzystywania w inny sposób w dowolnych mediach wszelkich Komentarzy, które do nas prześlesz. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani do (1) zachowania poufności jakichkolwiek Komentarzy; (2) płacenia komukolwiek wynagrodzenia za przekazane Komentarze; ani (3) odpowiadania na jakiekolwiek Komentarze.

Możemy, ale nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania, edytowania lub usuwania treści, które naszym zdaniem, według naszego wyłącznego uznania, są niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, obelżywe, oszczercze, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób niedopuszczalne, lub które naruszają własność intelektualną lub niniejsze Warunki sprzedaży i użytkowania.

Zgadzasz się pisać komentarze, które nie naruszają praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innych praw osobistych lub własnościowych. Zgadzasz się również, że Twoje Komentarze nie będą zawierały żadnych nielegalnych, zniesławiających, obraźliwych lub obscenicznych treści, nie będą zawierały wirusów komputerowych ani innego złośliwego oprogramowania, które może w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej z nim strony internetowej. Nie wolno Ci używać fałszywego adresu e-mail, podawać się za kogoś, kim nie jesteś, ani próbować wprowadzać nas w błąd i/lub osób trzecich co do pochodzenia Twoich komentarzy. Jesteś całkowicie odpowiedzialny za wszystkie komentarze, które zamieszczasz i za ich dokładność. Nie ponosimy odpowiedzialności i zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za komentarze zamieszczane przez Ciebie lub osoby trzecie.

ARTYKUŁ 10 - DANE OSOBOWE

Przekazywanie danych osobowych w naszym sklepie jest regulowane przez naszą Politykę Prywatności.

ARTYKUŁ 11 - BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA

Od czasu do czasu na naszej stronie lub w Serwisie mogą pojawiać się informacje, które mogą zawierać błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, kosztów wysyłki produktów, czasu dostawy i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć, a także do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Serwisie lub na powiązanej stronie internetowej są niedokładne, w dowolnym momencie bez uprzedzenia (w tym po złożeniu zamówienia).
Nie mamy obowiązku aktualizowania, modyfikowania lub wyjaśniania jakichkolwiek informacji w Serwisie lub na powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo. Nie należy opierać się na żadnej ustalonej dacie aktualizacji lub uaktualnienia w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, aby stwierdzić, że informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmienione lub uaktualnione.

ARTYKUŁ 12 - NIEDOZWOLONE UŻYTKOWANIE

Oprócz zakazów określonych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Użytkowania, Użytkownikowi zabrania się korzystania ze strony lub jej zawartości: (a) w celach niezgodnych z prawem; (b) w celu nakłaniania osób trzecich do działań niezgodnych z prawem lub udziału w takich działaniach; (c) w celu naruszenia jakichkolwiek regionalnych lub międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych przepisów, zasad lub regulacji; (d) w celu naruszenia lub pogwałcenia praw własności intelektualnej naszej lub osób trzecich; (e) do nękania, znęcania się, znieważania, obrażania, zniesławiania, oszczerstw, oczerniania, zastraszania lub dyskryminowania kogokolwiek ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) do przekazywania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) do zamieszczania lub przesyłania wirusów lub innych rodzajów złośliwego kodu, który będzie lub może być użyty w sposób, który zakłóca funkcjonalność lub działanie Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej, niezależnej lub internetowej strony internetowej; (h) do zbierania lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) do spamu, phishingu, porwania domeny, wyłudzania informacji, przeglądania, przeszukiwania lub skanowania sieci (lub innych zasobów); (j) do celów obscenicznych lub niemoralnych; lub (k) do naruszania lub obchodzenia środków bezpieczeństwa naszego Serwisu, innej strony internetowej lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub powiązanej strony internetowej za naruszenie zakazanych zastosowań.

ARTYKUŁ 13 - ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy ani nie oświadczamy, że korzystanie z naszej Usługi będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.

Nie gwarantujemy, że wyniki, które mogą być uzyskane poprzez korzystanie z Usługi będą dokładne lub wiarygodne.

Użytkownik zgadza się, że od czasu do czasu możemy usunąć Usługę na czas nieokreślony lub anulować ją w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

Użytkownik wyraźnie zgadza się z tym, że korzysta z Usługi lub nie może z niej korzystać na własne ryzyko. Serwis oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane Ci za pośrednictwem Serwisu są (o ile nie zostało to przez nas wyraźnie określone) dostarczane Ci "tak jak jest" i "tak jak są dostępne" do Twojego użytku bez oświadczeń, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności handlowej lub jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu i nienaruszalności.

W żadnym wypadku Królestwo Jednorożca, nasi dyrektorzy, członkowie zarządu, pracownicy, podmioty powiązane, agenci, wykonawcy, stażyści, dostawcy, usługodawcy i licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek urazy, straty, roszczenia, lub bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wtórne szkody wszelkiego rodzaju, w tym, ale nie ograniczając się do utraty zysków, utraconych przychodów, utraty oszczędności, utraty danych, kosztów zastępstwa lub innych podobnych szkód, czy to w ramach umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), odpowiedzialności obiektywnej lub innej, wynikającej z korzystania z jakiejkolwiek usługi lub produktu z Serwisu, lub w odniesieniu do wszelkich innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z Serwisu lub produktu, w tym między innymi błędów lub pominięć w jakiejkolwiek treści, lub wszelkich strat lub szkód jakiegokolwiek rodzaju wynikających z korzystania z Serwisu lub jakiejkolwiek treści (lub produktu) opublikowanej, przekazanej lub w inny sposób udostępnionej za pośrednictwem Serwisu, nawet jeśli użytkownik został poinformowany o możliwości ich wystąpienia. Ponieważ niektóre państwa lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

ARTYKUŁ 14 - ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić Królestwo Jednorożca, naszą spółkę macierzystą, spółki zależne, stowarzyszone, partnerów, urzędników, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, praktykantów i pracowników, przed wszelkimi roszczeniami, w tym uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej, wniesionymi przez osoby trzecie w związku z lub wynikającymi z naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków Sprzedaży i Użytkowania lub dokumentów, o których w nich mowa, lub naruszenia przez Ciebie prawa lub praw osób trzecich.

ARTYKUŁ 15 - WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Sprzedaży i Użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie takie może mimo to zostać wykonane w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych Warunków Sprzedaży i Użytkowania, przy czym takie oddzielenie nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

ARTYKUŁ 16 - ROZWIĄZANIE UMOWY

Obowiązki i zobowiązania zaciągnięte przez strony przed datą rozwiązania umowy pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy dla wszystkich celów.

Niniejsze Warunki Sprzedaży i Użytkowania obowiązują do czasu ich wypowiedzenia przez któregokolwiek z Użytkowników. Użytkownik może wypowiedzieć niniejsze Warunki użytkowania w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chce już korzystać z naszych Usług, lub gdy przestanie korzystać z naszej strony.

Jeśli stwierdzimy, według naszego wyłącznego uznania, że użytkownik nie spełnia lub podejrzewamy, że nie był w stanie spełnić warunków niniejszych Warunków, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez powiadomienia użytkownika, a użytkownik pozostanie odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne do dnia rozwiązania umowy włącznie, i/lub możemy odmówić użytkownikowi dostępu do naszych Usług (lub ich części).

ARTYKUŁ  17 - CAŁOŚĆ UMOWY

Wszelkie zaniechanie przez nas wykonywania lub egzekwowania jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków sprzedaży i użytkowania nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

Niniejsze Warunki Sprzedaży i Użytkowania oraz wszelkie inne polityki lub zasady operacyjne, które opublikujemy na tej stronie lub w związku z Usługą, stanowią całość porozumienia i umowy pomiędzy Tobą a nami i regulują korzystanie z Usługi przez Użytkownika oraz zastępują wszelkie wcześniejsze i równoczesne komunikaty, propozycje i umowy, ustne lub pisemne, pomiędzy Tobą a nami (w tym, między innymi, wszelkie wcześniejsze wersje Warunków Sprzedaży i Użytkowania).

Wszelkie niejasności dotyczące interpretacji niniejszych Warunków użytkowania nie będą interpretowane na niekorzyść strony sporządzającej.

ARTYKUŁ 18 - PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki sprzedaży i użytkowania, a także wszelkie inne odrębne umowy, za pośrednictwem których świadczymy Usługi na rzecz Użytkownika, podlegają przepisom obowiązującego prawa i będą interpretowane zgodnie z nimi.

ARTYKUŁ 19 - ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY I UŻYTKOWANIA

Z najnowszą wersją Ogólnych Warunków Sprzedaży i Użytkowania można zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, modyfikacji lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Użytkowania poprzez publikację aktualizacji i zmian na naszej stronie. Twoim obowiązkiem jest regularne odwiedzanie naszej strony w celu sprawdzenia zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony po zamieszczeniu zmian w niniejszych Warunkach Sprzedaży i Użytkowania oznacza akceptację tych zmian.

ARTYKUŁ 20 - INFORMACJE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące Warunków sprzedaży i użytkowania należy kierować do nas na adres info@krolestwo-jednorozca.pl.

Twój koszyk jest obecnie pusty.

Dlaczego nie spróbować jednego z tych produktów ?

Kontynuuj zakupy